Esp Cat

Qui sóc

Serveis i Tarifes

Rendes i Altres

Contactar

Notícies

Accés Clients
Consultes

Temes comptables i fiscals .......... 50€*
* si el client contracta el servei, aquests diners els seran bonificats de la 1ª quota

Alta autònoms

Assessorament i alta a Hisenda segons convingui al client .......... 100€

Societats

- Registre de factures emeses
- Registre de factures rebudes
- Conciliacions bancàries
- Confecció Model 303-347-390
- Confecció Model 115-180 .......... 75€/mes (segons volum empresa)
- Confecció I.S. + Comptes anuals .......... 250€ + despeses RMB

Estimació Directa

- Registre de factures emeses
- Registre de factures rebudes
- Confecció Model 303-310-311-347-390
- Confecció Model 130-131-184
- Confecció Model 115-180
- Confecció Renda .......... 75€/mes

Estimació Objectiva

- Càlcul del mòdul
- Registre de factures emeses
- Registre de factures rebudes
- Confecció Model 303-310-311-347-390
- Confecció Model 130-131
- Confecció Model 115-180-184
- Confecció Renda .......... 50€/mes

Jurídic i Laboral

Tinc contractes de col.laboració amb professionals qualificats del sector per tal de solventar els problemes que els meus clients puguin tenir.

Hisenda ( No clients )

- Enviaments telemàtics (Auto-liquidacions) .......... 10€/mes
- Resums anuals ( prèvia entrega documentació del client ) .......... 25€/mes
- Recepció notificacions electròniques d'Hisenda .......... 10€/mes + impostos

Pressupostos sense compromís

Pere Casulà Clupés   E-mail: pere@casula.cat   Telèfon: 628 905 107